Menu
Indkøbskurv 0

Salgs- og leveringsbetingelser

Indledning

ABC Pleje
Søvangsvej 1a
8355 Solbjerg
CVR-nr.: 37 63 49 99

E-mailadresse: kontakt (a) abcpleje.dk

Telefonnummer: 20 97 97 57

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på ABCPleje.dk til levering i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

§1 Bestilling og betaling

ABCPleje.dk er åben 24 timer i døgnet, og du kan derfor næsten altid handle. Det kan dog ske, at vi lukker butikken grundet vedligeholdelse. Du kan kun foretage køb, når butikken er åben og tilgængelig.

For at handle på ABCPleje.dk skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, hvis du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.

Du vælger de varer, du vil købe, og lægger dem i ”indkøbskurven”. Du kan helt frem til selve bestillingstidspunktet rette i indholdet af indkøbskurven, og du kan løbende tjekke indholdet samt prisen for varerne.

Alle priser på ABCPleje.dk er inklusiv moms, eventuelle andre afgifter og levering.

Når du er klar til at bestille, klikker du på ”Indkøbskurven” og ”Check ud”, hvorefter du indtaster dit navn, adresse, e-mail, tlf.nr., betalingsform og fortsætter til levering.

Du kan ændre indhold i indkøbskurven helt frem til, du bekræfter dit køb ved at trykke på knappen ” Check ud”. Herefter går din ordre videre til ABCPleje.dk.

Beløbet for varene trækkes først på din konto, når varene afsendes. I forbindelse med dellevering trækkes kun det beløb, svarende til den faktiske levering.

§2 Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse

Når du har bestilt en vare hos os, modtager du en kvittering for vores modtagelse af din bestilling. Der er imidlertid først indgået en bindende købsaftale, når du har modtaget en ordrebekræftelse fra os.

§3 30 dages fortrydelsesret

Når du handler på nettet og hos ABCPleje.dk har du normalt 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder købet og derpå returnere varen til os. Vi giver 30 dage!

Nogle varer er ikke omfattet af fortrydelsesretten, det er produkter hvor du ikke kan returnere den samme mængde som du har modtaget.

Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du må efter modtagelsen alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.

På nogle varer er der ikke fortrydelsesret, eller man kan miste sin fortrydelsesret.

Ved vare indeholdende væsker eller pasta bortfalder din fortrydelsesret hvis folie/plombering brydes.

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en utvetydig erklæring give os meddelelse herom senest 30 dage efter modtagelsen af varen. Meddelelsen skal gives ved mail til fortryd@abcpleje.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret og for hvilket produkt.

Du skal altid bruge vores Returportal til at håndterer selve returneringen.

§4 Returnering

Hvis du fortryder købet, skal varerne tilbageleveres til:

ABC Pleje
Søvangsvej 1a
8355 Solbjerg

Ved tilbagelevering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.

Du skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, når du fortryder.

VIGTIGT
! Vi forventer, at du afsender varerne hurtigst muligt efter, du har givet besked om fortrydelse, og du skal sende dem retur senest 7 dage efter, du har fortrudt.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller pakker uden omdeling.

Dokumentation for dit køb samt returformular

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation for dit køb. Derudover vil det lette ekspeditionen.

Tilbagebetaling

Når vi modtager varen, tjekker vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til os ved købet.

Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med. Har du fx betalt med kort, tilbageføres købsbeløbet til det betalingskort, du brugte ved købet.

BEMÆRK

Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, fordi

  • du reelt har taget varen i brug,
  • den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den,
  • du har håndtereret varen på anden måde, end det var nødvendigt, for at du kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på
  • du har ikke fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten, der følger af plombering, varetype mm.

§5 Reklamation - Hvis der er noget galt med varen

Dit køb af omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne og reklamationsretten er gældende i 2 år. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal kontakte os indenfor ”rimelig tid”

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som mulig, og inden for 2 måneder efter fejlen blev opdaget.

Du kan reklamere ved at kontakte os via mail til info (a) ABCPleje.dk eller telefonisk på 53 80 97 97.

Afhængig af den konkrete situation vil du modtage de videre instrukser.

Varen skal sendes til:

ABC Pleje
Søvangsvej 1a
8355 Solbjerg

Når du returnerer varen, bedes du samtidig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er. Du skal altid bruge vores Returportal til at håndterer selve returneringen.

Ved berettiget reklamation refunderer vi rimelige fragtomkostninger

Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine rimelige fragtomkostninger til at sende varen retur til os. I modsat fald skal du selv afholde alle udgifter til transport, herunder vores fragtomkostninger til returnering af varen efter undersøgelse, ligesom vi kan opkræve dig et beløb på op til 150 kr. for undersøgelse af varen.

Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne indtil vores modtagelse. Gem derfor postkvittering inkl. oplysning om fragtomkosninger samt evt. track and trace nummer.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Oplysning om klagemuligheder

EU-Kommissionens online klageportal kan anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark hvor ABCPleje.com har hovedkontor. Klage indgives her -http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kontakt(a)abcpleje.dk

§6 Persondata

For at kunne handle på ABCPleje.dk skal du som minimum oplyse:

  • Navn

  • Adresse 

  • E-mailadresse

  • Telefon/mobilnummer

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Har du oprettet et login til at kunne foretage selvbetjening hos os, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, med mindre du beder os herom.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Vi kan dog dele dine oplysninger med virksomheder indenfor vores koncern med henblik på markedsføring.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til ABC Pleje på mail: kontakt (a) abcpleje.dk.

§7 Cookies

Ved at benytte ABCPleje.dk accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

§8 Lovvalg og værneting

Køb af varer på ABCPleje.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.

§9 Prisgaranti

På ABCPleje.dk tilstræber vi at sikre dig den bedste pris på alle varer, du finder i vores shop.

Skulle du mod forventning finde samme vare på lager til en lavere pris i en dansk butikskæde eller større dansk onlinebutik, matcher vi prisen på varen for dig. For at kunne købe varen til den lavere pris skal du kontakte vores LIVE CHAT før du afgiver din ordre. Vi skal bruge dokumentation for prisen før prisgarantien kan udnyttes. Finder du indenfor 14 dage efter varens afsendelse varen billigere efter ovenstående kriterier, så kan du få differencen refunderet. Du kontakter blot ABCPlejes kundeservice, så ordner vi det for dig.

§10 Refundering af moms

Bemærk venligst, at vi ikke kan refundere moms for kunder i udlandet (herunder Færøerne og Grønland), da dette er en meget tidskrævende manuel process, og dermed vil påføre os tab p.g.a. den meget lave avance, ABCPleje sætter for at kunne sælge vores varer så billigt som muligt.

Sale

Utilgængelig

Udsolgt